Bạn muốn đến đây cùng với ai?Bạn muốn đến đây cùng với ai?

Đường chúng mình đi đâu tồn tại thực sự em nhỉ? Nó được tạo nên bởi anh và em, bởi thế giới xung quanh… và điều mà anh sợ nhất không phải là anh có thể vượt qua hay không mà là em có đủ sức để đi theo anh đến cuối đoạn đường?


Đăng nhận xét

0 Nhận xét