Bạn nào ngủ say rồi đưa tay lên cho cô xem nào ...Bạn nào ngủ say rồi đưa tay lên cho cô xem nào ...

"Bạn nào ngủ say rồi đưa tay lên cho cô xem nào.....ồ ngủ say hết cả rồi đúng không ? tốt lắm" .... Cô giáo said.