Bao giờ cho đến ngày xưa ...Bao giờ cho đến ngày xưa

Tình cờ lục được quyển sổ ghi chép trong đám cưới thế kỉ của những năm 1989.

Hix, ngày xưa đến với nhau khó nên đi ăn cưới mừng 1 chút gọi là chúc phúc. Nhưng mà chắc cũng đủ vài cây vàng ẩm đú sau tiệc.

Share: Quỳnh ciu