Bé trai gào khóc khi thấy mẹ giết vịtBé trai gào khóc khi thấy mẹ giết vịt

Em bé gào thét như vậy thì nên dừng lại để lúc khác hẳn làm, hoặc ổn định tâm lý cho em đã. Lại còn cố nhây đi nhây lại để em bé gào khản cổ :((.

Giết gia cầm thì đừng cho trẻ con thấy. Chúng nó ám ảnh lắm.