Các dân chơi miệt mài bão đêm tại Tp HCM !Các dân chơi miệt mài bão đêm tại Tp HCM !

Trong khi ở Hà Nội 4h sáng có cơn “bão mưa” khủng khiếp, thì tại Tp HCM cánh ae dân tổ vẫn miệt mài bão xe, làm đôi ba chục vòng căng ga mát máy.
Sài Gòn về đêm sôi động ghê.


[Clip : Sơn Tuấn/ quận 12tpHCM] 19/9/2018