Cái kết của đại boss khi rơi vào đúng thợ chuyên ngành tạo mẫu tóc


Cái kết của đại boss khi rơi vào đúng thợ chuyên ngành tạo mẫu tóc.

Đang nằm chơi game thì vợ quăng ngay tờ giấy này vào mặt bảo “Anh có tin em không ?” Và sau 1h đồng hồ nhìn con chó đi vào thì không biết nói gì hơn mọi người ạ .

Thế này mà vợ em đang đòi mở tiệm cắt tóc, em có nên ngăn cản lại không ????
Share : Vu Huy Hoàng / ksđp