Cần bao nhiêu dưa để om được nó mọi người nhỉ..?


Cả làng huy động trai tráng mất cả ngày trời mới đưa được nó lên bờ. Cũng không biết là cá gì nhưng cả làng đã cho lên bàn mổ luôn rồi. To vật vã cả mấy người khiêng mới nổi.

P/s : cần bao nhiêu dưa để om được nó mọi người nhỉ..?
Share : Son Nguyen / HBĐP