Cảnh báo chiêu trò du lịch O ĐỒNG bẫy bán hàng ưu đãi cho người giàCảnh báo chiêu trò du lịch ở O ĐỒNG bẫy bán hàng ưu đãi cho người già

Những cái chiêu trò bán hàng thông qua việc tổ chức du lịch miễn phí cho người già, người có công.

Rất quy mô và chuyên nghiệp, người mua hàng lúc tỉnh ngộ mới khóc lóc van xin, nhưng những lời mật ngọt lúc này thay bằng những lời quát mắng.....

Chia sẻ để mọi người biết và tránh, nhất là phụ nữ, những người lớn tuổi, nhẹ dạ cả tin.


Via: VTV