Cặp đôi xấu tính ăn xong bôi bẩn ra quánCặp đôi xấu tính ăn xong bôi bẩn ra quán
Cặp đôi vào quán người ta đùa giỡn rồi lấy chai tương xịt lên người nhau văng tùm lum, làm bẩn quán người ta!!!
Có hồn nhiên thì cũng vừa vừa, tém tém, bôi bôi trét trét ra đó rồi ai dọn?Nguồn: Mai Anh