Cát Phương rơi nước mắt khi Kiều Minh Tuần gọi điện tặng hoa vợCát Phương rơi nước mắt khi Kiều Minh Tuần gọi điện tặng hoa vợ

Ai rồi cũng khác..... Con người cái gì cũng có thể làm được hết à.... 8 Năm củng chỉ là thời gian.


Via: HTV