Cát Phượng sẵn sàn chúc phúc cho Kiều Minh Tuấn - An NguyCát Phượng sẵn sàn chúc phúc cho Kiều Minh Tuấn - An Nguy

Cát Phượng chính thức lên tiếng: An Nguy là cô gái tốt, và sẽ chúc phúc cho An Nguy cùng Kiều Minh Tuấn.

P/s: Đời tui chỉ thấy có An Tâm, An Bình, An Toàn chứ An Nguy nghe là đã thấy có biến rồi :))