Cậu bé bị bắt cóc sang Trung Quốc 10 năm trước đang trên đường bắt xe về Quảng NinhCậu bé bị bắt cóc sang Trung Quốc 10 năm trước đang trên đường bắt xe về Quảng Ninh

Hiện tại, cậu đã được người dân cho tiền và hướng dẫn cách bắt xe buýt từ Bắc Ninh về Quảng Ninh. Cậu bé còn cho biết, những ngày bị bắt sang Trung Quốc cậu bị nhốt dưới mỏ, một tháng chỉ được ra ngoài 2 lần.

Mọi người ở gần khu vực thấy cậu, hãy giúp đỡ nhé.