Chả chịu tôn trong người phê gì cảChả chịu tôn trong người phê gì cả

Dăm ba cốc bia mất hết cả tình huynh đệ. Ông anh áo trắng chơi kém quá, anh áo xanh đúng chất bộ đội luôn không đập để em đập hộ :))

Tag ngay cái thằng bạn thường giống thế này vào cho nó nhìn nhé.