Chẳng mấy khi được Hoa hậu phục vụ


Chẳng mấy khi được Hoa hậu phục vụ

Vô tình gặp được tân Hoa Hậu ở Hội An anh em ạ. Ở ngoài đẹp quá thể đáng. Xứng đáng ngôi vương.
Ảnh: không sợ chó