Chết cười: Luật sư tương lai cãi lý với Ninja vì tai nạn giao thôngChết cười: Luật sư tương lai cãi lý với Ninja vì tai nạn giao thông

Cháu biết cãi người lớn là sai, nhưng hôm nay xin phép cháu phải cãi. Bời vì bác sai.

Cãi nhau như bắn rap, sau này có khi em không nên theo ngành luật mà nên chuyển qua hát rap.Via: Nguyễn Tuấn Anh