Chỉ cần là mình được sống với những gì mình muốn ...Chỉ cần là mình cùng nhau
Qua bao mây rộng biển sóng
Chỉ cần là mình được sống như những gì mình muốn
Bao la ngoài kia là những điều tuyệt vời
Là biết bao chân trời
Cứ đi đi vì ngoài kia là thế giới
\

Video: Quang Tú / Group Phượt Luôn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét