Cho cô mượn cái thìa gõ nữa thì bài hát này sẽ tăng thêm nhiều phần thú vịCho cô mượn cái thìa gõ nữa thì bài hát này sẽ tăng thêm nhiều phần thú vị

P/s: cô vẫn luôn phong độ thế này mà có đưa nào kêu là cô này mất rồi, đúng là độc mồm vcl, người ta vẫn hát khơi khơi ra đây :)))


Nguồn: Khải Đinh