Chú chó đáng thương đầy nghị lựcChú chó đáng thương đầy nghị lực

Mong chu đổi xử tôt với em là được rồi cho em hai cai bánh xe làm chân giả cho em đỡ đi phần nào khó nhọc.