Chưa tới rằm mà bát giới đã phóng ngựa sắt , đèo ngộ không lên đà lạt kiếm chị hằng rồiChưa tới rằm mà bát giới đã phóng ngựa sắt , đèo ngộ không lên đà lạt kiếm chị hằng rồi.
Liên hoan phá cỗ sớm quá.


Nguồn: Trương Việt Quốc