Còn cảm giác nào thốn hơn khi thấy người mày thầm yêu đang đùa giỡn với thằng khácCòn cảm giác nào thốn hơn khi thấy người mày thầm yêu đang đùa giỡn với thằng khác.

Có bác nào đã từng gặp hoản cảnh thế này chưa ?


Share : Phương Loan