Con gái bây giờ mạnh động quá, anh em ra đường cẩn thận mất ciuCon gái bây giờ nguy hiểm và dâm ô voãi. Anh em ra đường tốt nhất là mua cái quần sịp bằng tôn hoa Liên Xô có khóa cho an toàn nhé.

May là con gái, chứ con trai nó hô bệnh hoạn rồi nó đánh cho bầm mặt rồi.


Via: Ky Luc