Con gái hãy chọn đúng người mà yêu


Con gái hãy chọn đúng người mà yêu

Khổ bạn ghê, thằng đáng để yêu đé * yêu, lại yêu cái thằng đầu lồ* để nó đánh cho thế này . Cho nên con gái bây giờ chọn người mà yêu chứ đừng vì 1..2 câu ngon ngọt của thằng đàn ông rồi mà đi theo thì cuộc đời coi như xuống vựt sâu tăm tối thôi.

P/s : hãy nghiêm túc với cuộc đời mình nhé các bạn gái.
Share ; Tran Hoang Huong