Con gái tay lái yếu không nên đổ đèo, tránh lao xuống vực


Con gái tay lái yếu không nên đổ đèo, tránh lao xuống vực

Vụ việc xảy ra ở đường đi Tam Đảo, đường đang làm khá xấu, các bạn nữ tay lái yếu lại mê cảm giác mạnh nên mạo hiểm đổ đèo, thế là phi luôn xuống vực. Rất may là người không bị làm sao.
Coi như bài học kinh nghiệm nhé!!!

Nguồn: Minh Nguyễn