Dear sếp, bao giờ em có lương?Dear sếp, bao giờ em có lương?

Gửi sếp, đây là nỗi lòng nhân viên tụi em! Chúng em khổ lắm rồi sếp ơi!


Via: Có thể bạn chưa biết