Em bé bất ngờ chạy ra đường bị xe đâm và lời cảnh tỉnh với các gia đình có trẻ nhỏEM BÉ BẤT NGỜ CHẠY RA ĐƯỜNG BỊ XE ĐÂM VÀ LỜI CẢNH TỈNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH CÓ CON NHỎ

Chỉ vì bất chợt bé chạy ra giữa lòng đường khiến bác lái xe bất ngờ không kịp phản ứng và đã gây tai nạn.

Nhà ai có con nhỏ thì coi cẩn thận đừng để con ra đường hay có thói quen tự chạy ra đường 1 mình sẽ rất nguy hiểm

Hình ảnh sự việc từ camera được quay lại tại Nam Trực , Nam Định


Nguồn: Phan Duy