Em đã mơ mình là cách cách, là quý nhân, là cung nữ cho đến khi lỡ xem ảnh họ ngoài đời


TỪ PHIM ĐẾN ĐỜI THỰC

~hix, em đã mơ mình là cách cách, là quý nhân, là cung nữ cho đến khi lỡ xem ảnh họ ngoài đời

Chắc ngày xưa chuẩn mực cái đẹp khác giờ
Đăng nhận xét

0 Nhận xét