Gặp những câu như này trên bàn nhậu thì đáp kiểu gì để khỏi phải uống hả các bác?ĐỪNG VÌ CHÉN RƯỢU MÀ ÉP NHAU RỒI HỒI HẬN KHÔNG KỊP.

Gặp những câu như này trên bàn nhậu thì đáp kiểu gì để khỏi phải uống hả các bác?

- Chú khinh anh à ?
- Long đen hơi dày đấy !
- Thằng kia uống hết đi để đi lượt mới !
- Nhanh lên còn đi mát xa.
- Có lượt đi thì phải có lượt về anh còn chưa biết tên chú.
- Chú mới vào thì tự xử 3 chén trên không đi.
- Chú nói không đúng , anh phạt chú 1 ly , hết nhé.
- Trong đây chú ít tuổi nhất , chú mời các anh mỗi người một chén đi ( mời xong phụt thị hựa )

Bình thường không sao , có rượu bia vào hình như người ta hay bắt lỗi nhau hay sao ý các bác ạ.
- Cơ mà say đến cái mức mà em bảo ông anh là để em đèo xong ông ý không cho cứ bắt ngồi sau , đi được một đoạn thì ông ý quay ra sau và nói với em là " mày đi từ từ thôi , đi cẩn thận nhé " trong khi lão là người đèo , đi được đoạn nữa thì 2 ae xoè . Còn một lần đèo một ông anh khác thì lão ngồi sau em , mấy anh em uống hôm ý nhiều vì bị ép quá , đi được một đoạn thì em ợ to , ông anh em thò mặt lên nói " hải ơi đừng nôn nhé mày " vừa nói xong lão nôn một phát ngang vai em luôn, mẹ bố nhà rượu mới bia . Không biết ai phát minh ra thứ này lắm lúc đến khổ.

Nguồn : Hải Vũ