Giải pháp nào cứu vớt trái đất này?


GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ CỨU VỚT TRÁI ĐẤT NÀY?

Hãy cho các em nhỏ và mọi người thấy, hậu quả của việc xả rác.

Mấy bác lên google mà đọc và tìm hiểu về micro plastic đi rồi hãy sợ nhé. Nhựa này ko phân huỷ được nên nó sẽ bị nước biển bào mòn nhỏ dần nhỏ dần thành micro plastic mà mắt thường ko thấy được. Bây giờ như vậy còn chưa là gì đâu sau vài chục năm nữa tới đời con cháu thì trong nước uống cũng sẽ lẫn micro plastic nhé. Đừng có xả rác xuống biển nữa và recycle chai nhựa ở nhà cũng góp phần bảo vệ môi trường.Via: hợp tác xã nuôi lợn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét