Gục mình bên chai rượu, cô gái một mình khóc suốt đêmGỤC MÌNH BÊN CHAI RƯỢU, CÔ GÁI MỘT MÌNH KHÓC SUỐT ĐÊM

Ông nào đi cổ vũ bóng bánh, gái gú, chơi bời kiểu gì lại để bạn gái khổ sở như thế này vậy. suốt đêm 1 mình với chai rượu, lâu lâu lại khóc nấc lên, thấy mà thương.


Share : Hoàng Nguyễn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét