Hết tháng cô hồn rồi mà thím làm em tí tóe ra quầnHết tháng cô hồn rồi mà thím làm em tí tóe ra quần

Đang nghe chuyện ma thì chị gái bất thình lình từ đâu phi ra chặn ngay đầu xe, suýt đái mẹ ra quần.


Nguồn: Nguyễn Thanh Vân