Học quốc phòng quá chán thì bạn sẽ làm gì?


Học quốc phòng quá chán thì bạn sẽ làm gì?

Vâng cứ tắt điện đi ngủ là lên đồ sờ tu đi ô chỉ cần lồng quạt, cành nhãn, chăn và phờ lát là ô cmn kê.


Quạt mà làm vậy đó hả


Sexy cùng chổi


Cái gì thế kia


Ê kip đông vãi


Rồi sản phẩm đây


Ngon vãi xứt


Không thể ngờ


Hic hở gì kìa

Share : Ngọc Hà / Ksc