Đi mua thuốc lắc về cho ông già, ông già ông bảo đừng chơi, bà già bà bảo chơi đi, xạo..."Đi mua thuốc lắc về cho ông già, ông già ông bảo đừng chơi, bà già bà bảo chơi đi, xạo lone....."

Và đấy là cách lũ trẻ thể hiện đẳng cấp dân chơi với bạn bè đồng lứa thời nay.
Nhạc nhẽo, chất kích thích, chửi tục nhảy múa và không quên live stream để khoe lên Facebook.

Chơi đi chơi đi....