Đĩa salad 59k ấn tượng nhất tôi từng được thưởng thứcĐĨA SALAD 59K ẤN TƯỢNG NHẤT TÔI TỪNG ĐƯỢC THẤY

Đây là đĩa salad 59k nha các mày. Lúc phục vụ mang ra tao chỉ muốn vả luôn cái đĩa vào mặt nó. Nhưng chợt nhớ ra đang có 2 đứa con gái của tao đi cùng.

Ảnh: Trương Hà Trang

Đăng nhận xét

0 Nhận xét