Kể cho mình nghe chuyến đi đáng nhớ nhất của bạn được không?


Thanh xuân của bạn là gì? Một chàng trai? Một cô gái?

Thanh xuân của mình chắc chắn là những chuyến đi rồi

Kể cho mình nghe chuyến đi đáng nhớ nhất của bạn được không?


Nguồn: Nguyễn Huy Quang

Đăng nhận xét

0 Nhận xét