Khi đam mê bất chấp nguy hiểmKhi đam mê bất chấp nguy hiểm

Vậy đấy, sau những nụ cười, những chàng vỗ tay là những giọt nước mắt có khi phải đánh đổi chính cả tính mạng.Share : Công Hồ/ Hóng biến đường phố