Khi bạn giỏi voãi nhưng không thèm đi thiKhi bạn giỏi voãi nhưng không thèm đi thi

Lần đầu tiên trong lịch sử đường lên đỉnh Olympia, cả 4 thí sinh cùng bấm chuông và bị một bạn khán giả đánh bại.


Via: Giải trí việt