Khi bạn xem quá nhiều phim Cổ Trang nhưng lại không có Ngựa để Xung trận ...Khi bạn xem quá nhiều phim Cổ Trang nhưng lại không có Ngựa để Xung trận ...

Không có ngựa thì anh em ta vác lợn ra thi sao phải xoắn :)) Thanh niên nào thích tham gia thì về vác lợn nhà ra thi...