Khi dân tổ lái được NY nhắn tin rủ sang nhà chơi!KHI DÂN TỔ ĐƯỢC NY NHẮN TIN RỦ SANG NHÀ CHƠI !

Vẫn hoàn thiện cờ líp đưa đến tay người dùng là tuyệt vời rồi. Mong là thanh niên đừng tiếp tục làm những clip như thế này nữa :D Hãy giữ an toàn cho bản thân và cả những người tham gia giao thông.


[clip : Nhữ Quốc Tuấn/ 710team ]