Khi nghệ thuật chạm ngưỡng của đỉnh cao



KHI NGHỆ THUẬT CHẠM NGƯỠNG ĐỈNH CAO

Đẳng cấp này liệu đã ai đạt được chưa ...? Đây chính những tác phẩm của vua xăm Rồng đá hồng kông Zheng Yunfei. thực sự không giám tin vào mắt mình luôn. Hai từ thôi " NỂ PHỤC "


Đăng nhận xét

0 Nhận xét