Khi người khác hỏi tôi có đi chơi với N.Y không?KHI NGƯỜI KHÁC HỎI TÔI CÓ ĐI CHƠI VỚI N.Y KHÔNG?

Đủ lắm rồi, đau lắm rồi, cô đơn nhiều lắm rồi....Đừng đứa nào hỏi ta "Trung thu này có đi chơi với ai không" nữa!


Nguồn: Cung tâm chế