Khổ thân em gái chắc đêm qua làm việc vất vã lắm...Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào

Trên đời này có buồn gì mà bằng buồn ngủ đâu. Khổ thân em gái chắc đêm qua làm việc vất vã lắm.


Share : Tình Văn Nguyễn