Khung cảnh ngay lúc này tại các cửa hàng bán Iphone ở Singapore


KHUNG CẢNH NGAY LÚC NÀY TẠI CÁC CỬA HÀNG BÁN IPHONE Ở SINGAPORE

Hàng dài người xếp hàng, mong chờ, để được mua iphone thế hệ mới nhất của apple được mở bán ngày 21/09/2018

P/s : trong đó có rất rất nhiều người Việt Nam


Share : Dũng Trần