Lại thêm 1 chị Ninja chất chơi!!!Lại thêm 1 chị Ninja chất chơi!!!

Theo mấy bác thì anh ô tô có nên lùi xe lại không?
Cao to đẹp trai dựa nhờ vai một tí thì có làm sao, gì mà căng :))

Ảnh: Phạm Đình Mạnh