Luôn có những đứa con gái giống như lọ lem nhưng lại vô cùng đáng yêuLuôn có những đứa con gái giống như lọ lem nhưng lại vô cùng đáng yêu

Luôn có những đứa con gái giống như lọ lem vậy, chẳng bao giờ make up, ăn mặc lôi thôi. Nhưng vô cùng xinh xắn, đáng yêu, lại hát hay, thêm luôn cả học giỏi.

P/s: Gái Ngoại Ngữ nhé.


Via: Huế Confession