Mâm nào cũng thế này thì chú rể nhận được bao nhiêu cái phong bì?Mâm nào cũng thế này thì chú rể nhận được bao nhiêu cái phong bì?

Tưởng lấy được tiền mừng mà dễ hả mấy chế? Cứ 1 phong bì nhẹ nhàng 1 ly thôi nhé!!!
Anh em nào uống kém thì nên cân nhắc lại nha.Nguồn: Nghệ An