Mập cũng là một cái tội sao? Mọi người đừng xúc phạm người mập nữaMập cũng là một cái tội sao? Mọi người đừng xúc phạm người mập nữa.

Em còn nhỏ, chỉ vì vài ba chuyện người ta chê em béo này nọ mà khóc lóc nước mũi thòng lòng thế là không được. Tuổi của em chỉ cần quan tâm học cho thật tốt và lớn lên trở thành 1 hot girl cho những đứa chê em nó chết thèm :D


Share : Thành Lê