Mấy bạn có tên bắt đầu bằng U,A,E lo mà học bài đi..Mấy bạn có tên bắt đầu bằng U,A,E lo mà học bài đi. Lễ xong vào học bị kiểm tra miệng sml luôn đấy.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét