Mày đem tao ra làm trò cười đấy hả senMày đem tao ra làm trò cười đấy hả sen

Sáng sáng nhìn mắt cười thôi chứ ban đêm dậy đi đái thấy cái mặt nó chắc tao đái đầy nhà luôn quá :)) Nhìn như là ghép mặt người vào ý.