Mỗi lần 3 đứa kết hợp nhau quậy thì chỉ muốn khóc ròngNhà sinh 3 đứa, vừa vui vừa đuối!!!
Mỗi lần 3 đứa kết hợp nhau quậy thì chỉ muốn khóc ròng =)))