Mời mọc đúng chị đại, bị chị sỉ vả là đỉa đói lại còn xông pha đánh ngườiMỜI MỌC TRÚNG CHỊ ĐẠI, BỊ CHỊ SỈ VẢ LÀ ĐỈA ĐÓI LẠI CÒN XÔNG PHA ĐÁNH NGƯỜI

Có cô em đứng mời khách, vô tình mời trúng cô quý sờ tộc vào ăn buffe. Cô ta đi qua không ăn và hét lên tao không ăn m như đỉa đói vậy.

Em kia: chị không ăn thì thôi chị không phải quát lên như thế
Bla bla lời qua tiếng lại
Bà cô lao luôn vào xơi em ấy luôn.

Lúc này can ra rồi,còn quay lại định đánh tiếp kèm theo combo chửi: “Tao đánh chết mẹ mày bây giờ, con thân đi làm thuê mà láo toét.."...Khổ!!


Nguồn: Mai Vũ/gr KSC